QGIS installeren via osgeo4w

De meeste windows gebruikers zullen QGIS installeren via de zogenaamde ‘stand alone installer’ die je kunt downloaden van download.qgis.org Dit is voor de meeste gebruikers de eenvoudigste en bekendste manier van een programma installeren.

Maar QGIS heeft ook een andere mogelijkheid. Namelijk een installatie van osgeo4w ( osgeo4w.osgeo.org ). osgeo4w staat voor ‘Open Source Geo Voor Windows’, en is een volledige omgeving voor Windows gebruikers met bijna alle open source geo componenten en bibliotheken die in omloop zijn. Het installeert zich in een map op je harde schijf en van daaruit kun je al bijvoorbeeld QGIS installeren, maar ook command-line programma’s als ogr2ogr of gdalinfo opstarten. Het is zelfs mogelijk om mapserver in een apache webserver te installeren en te draaien.

Continue reading QGIS installeren via osgeo4w

Staafdiagrammen met legenda

Dit artikel beschrijft hoe je een kaart kunt maken met staafdiagrammen en een legenda.

Benodigde software
Quantum GIS (qgis.org)
LegendSVG (qgis.nl)
Eventueel Inkscape (inkscape.org)

Benodigde bestanden
Kaartlaag met gebieden
Kaartlaag met data

Als voorbeeld is een vectorkaart van de Nederlandse provincies gebruikt als ondergrond. Daar bovenop is een laag geplaatst vanuit een csv-bestand. Dat bevat de x- en y-coördinaten van de gewenste gebiedsmiddelpunten en onder andere het aantal inwoners per provincie naar drie leeftijdsgroepen.

Beperkingen
Deze techniek is niet zo geschikt als zeer veel gebieden moeten worden weergegeven. Dit wordt al snel onoverzichtelijk. Bovendien is de staafbreedte is niet instelbaar.

Continue reading Staafdiagrammen met legenda

Meerdere objecten / features tegelijk aanpassen / editten

Soms wordt je door een vraag bekend gemaakt met een functie in QGIS die je niet kent.
Iemand had een BAG-uitsnede van panden, en wilde per huis een aantal velden kunnen invullen. MAAR soms wilde hij dat per huizenblok doen, gewoon omdat dat blok allemaal van hetzelfde type was, en hij dus niet 6 keer dezelfde waarde of vinkje wilde invullen.

Na een vraag op de QGIS-User mailinglijst kwam al gauw het verlossende antwoord: “natuurlijk kan dat….”. Hieronder een korte demonstratie hiervan.

Continue reading Meerdere objecten / features tegelijk aanpassen / editten

Een kleurenschema voor de TOP10NL

Als je een geografisch bestand voor het eerst in QGIS opent, worden willekeurige kleuren toegekend aan de punten, lijnen en vlakken om een eerste indruk te kunnen krijgen. Maar QGIS biedt natuurlijk uitgebreide functionaliteit om zelf een kleurenschema samen te stellen en te beheren. Dit artikel beschrijft het opstellen van zo’n kleurenschema voor de TOP10NL, met het volgende effect:

Figuur 1. Kleurenschema toevoegen

Vanaf het moment dat ik als zevenjarig jongetje de speciale TDN uitgave van de topografische kaart Walcheren 1:25.000 kreeg, ging het fout (en het is nooit meer goedgekomen…). Mijn voorliefde voor grafische vormgeving kreeg een duidelijke cartografische dimensie! Dus toen het Kadaster in 2012 eindelijk de TOP10NL kosteloos aanbood, kon ik mijn geluk niet op. De beroemde topografische kaart kunnen voorzien van een eigen opmaak: een jongensdroom die eindelijk uitkwam. En QGIS leest ook GML bestanden, dus dat leek appeltje-eitje te worden!

Continue reading Een kleurenschema voor de TOP10NL

Invoerformulieren gebruiken in QGIS

QGIS heeft zogenaamde ‘invoerformulieren’ (forms) om het aanpassen van de attribuutwaarden van een object te vergemakkelijken. Dit artikel gaat over het gebruik van die formulieren. We gaan uit van een BAG-extract met alleen de pand-omtrekken en voegen zelf de attribuutkolommen toe.

We beginnen met een shapefile met een aantal panden erin. Er zijn geen verder attribuutgegevens aanwezig. Met behulp van de Python Plugin ‘Table Manager’ van Borys Jurgiel is het eenvoudig om kolommen toe te voegen aan een shape bestand. Gewoon de naam en het type van de kolom aangeven. Eventueel kan ook de kolomvolgorde worden aangepast:

Op deze manier hebben we een shape file gemaakt met een aantal kolommen om ons fictieve ‘zonnepanelen’-onderzoek te kunnen doen. We willen per huis weten of een bewoner geinteresseerd is in zonnepanelen, en zo ja meteen opnemen wat voor type dak het huis heeft, wat het type en de zichtrichting is van het dak en zo nog wat gegevens.

Continue reading Invoerformulieren gebruiken in QGIS

Legenda maken met LegendSVG

QGIS maakt geen bruikbare legenda voor kaarten met taartdiagrammen of cirkels met een variabele omvang. Daarom heb ik een programma geschreven waarmee een legenda kan worden gemaakt in Scalable Vector Graphics-formaat (SVG). In de QGIS composer kan het resultaat als afbeelding aan de kaart worden toegevoegd. Het kan eventueel eerst worden bewerkt met een SVG-editor, zoals Inkscape.

Download hier het programma:
LegendSVG (Windows)
LegendSVG (Linux)

QGIS als GeoZET-Viewer

De GeoZET-Viewer is bedoeld als online kaartapplicatie op Overheid.nl die alle bekendmakingen van overheden op de kaart zet. Hoewel de GeoZET-Viewer nog niet op Overheid.nl line is geïmplementeerd, zijn de onderliggende WFS-diensten dat wel. En QGIS kan goed omgaan met die WFS diensten. Hoe de BRT-Achtergrondkaart in QGIS wordt getoond is beschreven in het artikel WMS-C lagen van PDOK in QGIS.

Download hier het projectbestand (.qgs) voor QGIS:

http://www.qgis.nl/geozet.qgs

Open dit project in QGIS en je zult zoiets zien:

Geozet bekendmaking met info

Continue reading QGIS als GeoZET-Viewer

WMS-C lagen van PDOK in QGIS

UPDATE: in tegenstelling tot de eerste tekst van dit artikel, is het heel eenvoudig om de lagen in QGIS te gebruiken, zie tekst onder UPDATE midden in het artikel.

De BRT (Basisregistratie Topografie) is een van de zogenaamde basisregistraties die door het programma Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) via overheidsinstellingen aan het publiek beschikbaar worden gemaakt. Vanaf 23 januari 2012 zullen een aantal van deze kaartlagen voor het publiek vrijelijk te gebruiken zijn.

De BRT wordt onderhouden door het Kadaster . De BRT-Achtergrondkaart is ontworpen door Webmapper op basis van de TOP10NL en Top250vector in combinatie met gegevens van het CBS en OpenStreetMap en wordt onder andere gebruikt als ondergrond voor de GeoZET-Viewer (Geografische Zoek- en Toondienst).

Continue reading WMS-C lagen van PDOK in QGIS

Taartdiagrammen

 

Inleiding

Taartdiagrammen hebben als voordeel boven proportionele symbolen en ingekleurde gebieden dat de onderlinge verhoudingen tussen verschillende attributen in één kaart zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ze zijn meestal minder geschikt voor shapefiles die uit veel gebieden bestaan. Een kaart van heel Nederland wordt dan al vrij snel onoverzichtelijk. Als wordt ingezoomd op een deel van het land geldt dit bezwaar minder.

Continue reading Taartdiagrammen

Data importeren

Inleiding

Dit artikel illustreert het gebruik binnen QGIS van statistische gegevens uit tekstbestanden. Het programma kan met veel verschillende bestandsformaten overweg. Ik beperk me hier tot het CSV-formaat, omdat dat het meest universele formaat is voor het importeren en exporteren van data. Eerst wordt uitgelegd hoe een CSV-bestand als laag kan worden toegevoegd. Daarna worden enkele voorbeelden gegeven hoe die gegevens grafisch kunnen worden weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van een provinciekaart van Nederland en een tekstbestand met cijfers per provincie.

Continue reading Data importeren